Koninklijke erepenning

Prettige woonvormen centraal in 4 inzendingen Award 2017

Finch Building.jpgDemowoning.jpgFinch.jpgKroner overlegt.jpgplattegrond escamp.jpg
 
Wonen en woonvormen. Dat zijn de thema’s van deze vier inspirerende inzendingen voor de Lighthouse Award 2017. Het gaat om een innovatief modulair bouwsysteem, een goede leefomgeving voor ouderen met dementie, een groenstedelijk stadsdeel met een variatie in woonmilieus en het woonconcept van de toekomst.

Cubicco is een innovatief modulair bouwsysteem voor kleine klimaatbestendige, energieneutrale en levensloopbestendige woningen. “Deze zijn onder meer bestemd voor een- en tweepersoonshuishoudens, studenten, zorgbehoevenden en hotelgasten”, licht algemeen directeur Bas Moens van bouwbedrijf Aan de Stegge Roosendaal toe. Hij dient de inzending in als lid van departement West- Brabant, en hoopt van harte dat de Lighthouse Award 2017 wordt uitgereikt aan Randy Riteco van Cubbico.

Cubicco gelooft dat het woonprobleem in Nederland voor alleenstaanden van alle leeftijden op korte termijn kan worden opgelost. “Dit geloven wij ondanks de terugtrekkende verzorgingsstaat, de actuele problemen van statushouders huisvesting en wat er zoal speelt bij woningcorporaties. De reden hiervoor is dat we als Cubicco door onze gepatenteerde bouwmethode niet alleen goed en snel, maar ook gezond en duurzaam kunnen bouwen volgens de norm 2020.”

De woningen kunnen binnen zes weken worden geproduceerd, aldus Bas. “Ze zijn vervaardigd van onbeperkt beschikbare gezonde, biobased, hergroeibare materialen die bovendien onderhoudsarm zijn. Het is een duurzaam en modulair bouwsysteem waarmee allerlei partijen die huisvesting bieden snel en betaalbaar een maatschappelijk probleem kunnen oplossen.”

Het concept is volgens Bas zo ver uitgewerkt dat de woning onder begeleiding van een vak-volwassen timmerman is te assembleren door minder kundige mensen. “Denk daarbij aan leerlingen, maar ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Feitelijk is er een handleiding á la de BILLY boekenkast van Ikea waarmee de woning geassembleerd wordt.”

Ouderen met dementie
‘Hoe ontwerp je een goede leefomgeving voor ouderen met dementie?’ Deze vraag geeft meteen aan waar het project van Bureau Kroner Architecten Den Haag om draait. Mark Graafland, lid van departement Haaglanden, draagt zijn project Ontwerpen voor dementie zelf voor, voor de Lighthouse Award 2017.

De afgelopen jaren heeft het architectenbureau veel te maken gekregen met het renoveren van verzorgingshuizen. “Als architect zit je midden in het ontwerp- en bouwproces, en verzamel je kennis van alle partijen en vanuit alle invalshoeken. Onze ervaringen vormen de aanleiding voor een kennisplatform: een open source website.”

Er is veel onderzoek gedaan en veel informatie te vinden over dementie en kwaliteit van leven, aldus Mark. “Wij kregen echter behoefte aan een grotere samenhangende context en een wetenschappelijke onderbouwing van uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ontwerp.”

Bureau Kroner Architecten Den Haag heeft daarom een website gelanceerd. “Hiermee wordt informatie gedeeld; toegankelijk voor iedereen.” Bijdragen van anderen zijn van harte welkom. “Kennis uitbreiden en delen is naar ons idee het middel om een plezierige leefomgeving voor ouderen met dementie te realiseren.”

Ruimte voor de stad
“Met veel plezier zend ik u hierbij onze inschrijving Ruimte voor de stad/ stadsdeel Escamp ten behoeve van de ‘Lighthouse award 2017’ verkiezing”, schrijft lid van departement Haaglanden, Ger Warries van Daal Warries Architecten. “Het gaat om ons voorstel voor het stadsdeel Escamp te Den Haag. Wij hebben een deel nader uitgewerkt om aan te tonen dat het veel meer is dan ‘dromen’... Ons motto luidt: groenstedelijk, compact en dichter bij Den Haag.”

In stadsdeel Escamp wonen 125.000 mensen, verduidelijkt Ger. “En dat worden er alleen maar meer! De vraagt rijst dan: hoe zou Escamp er in 2040 uit kunnen zien?” In de interactie met de gebiedscoalitie is deze vraag veel breder uitgezet, weet Ger. “Hierdoor hebben wij allerlei aspecten bekeken. Denk onder meer aan mobiliteit, ecologie, duurzaamheid, sociale cohesie, ruimtelijke kwaliteiten. Dit maakt onze studie bij uitstek een ‘grensoverschrijdende’ kijk op wat de stad - en specifiek Escamp - zou kúnnen en wellicht zelfs zou moeten zijn in 2040.”

Volgens Ger is er in 2040 een groenstedelijk Escamp met een variatie in woonmilieus. “Er is de beschikking over toekomstbestendige voorzieningen. Woningen en gebouwen zijn klimaatbestendig, klimaatneutraal en zijn onderdeel van compacte groenstedelijke woonomgevingen, die deel uit maken van de ecologische schakel. De bereikbaarheid van het openbaar vervoer met de stad is snel en zeer goed. Escamps huidige openbare ruimte, groene gebieden en intrinsieke kwaliteiten, zoals een gezonde leefomgeving met een grote diversiteit aan culturen, leeftijden en netwerken zijn gekoesterd en versterkt.”

Een deel van de voorstellen zijn daadwerkelijk in de agenda van de gemeente opgenomen. “Dit houdt in dat daar budget voor wordt gereserveerd en dat de gemeente nu bezig is deze plannen verder vorm te geven. Uiteraard hopen wij ook dan weer aan de slag te gaan, om deze visie nader ‘handen en voeten’ te geven.”

Woonconcept van de toekomst
Op de vraag ‘hoe kunnen we een groeiende, immer rondtrekkende wereldbevolking huisvesten op een manier die past in deze tijd’ ontwikkelde Finch Buildings een totaal nieuw woonconcept. “Het zijn verschillende gebouwen, gebaseerd op één module”, legt Ivo Berg van Finch Buildings uit. Hij zendt het project in voor de Lighthouse Award 2017.

De gebouwen zijn eenvoudig te verplaatsen en kunnen worden aangepast per doelgroep. “De modules kunnen vijf lagen hoog gestapeld en onderling geschakeld worden”, vervolgt Ivo. “Zo zijn de mogelijke configuraties eindeloos: van gestapeld appartementencomplex tot recreatiewoning aan zee en van (mantel)zorgwoning tot hotel.”

De Finch modules hebben een standaard afmeting en ze voldoen aan de permanente eisen van het Bouwbesluit 2012. “Daarmee zijn onze gebouwen permanent toepasbaar. Ze kunnen net als gebouwen van beton of steen decennialang gebruikt worden. De afmetingen zijn gestandaardiseerd zodat ze altijd uitwisselbaar zijn.”

Finch Buildings neemt begrippen als aanpasbaarheid, circulariteit, duurzaamheid en gezondheid zeer serieus. “We stellen onszelf bovendien ten doel duurzaam wonen beschikbaar te maken voor iedereen. Alleen dan maken we de grootst mogelijke impact: het omlaag brengen van de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer. Daarmee dragen we bij aan het herstel van de balans op onze planeet."

april 2017


Prettige woonvormen centraal in 4 inzendingen Award 2017

Terug naar overzicht