Zoeken naar de gemene deler; een goed gesprek

Zoeken naar de gemene deler; een goed gesprek

Home / Zoeken naar de gemene deler; een goed gesprek

lighthouse club - achtergrond wit met cirkels

Al jaren ben ik enthousiast lid van de Lighthouse Club Haaglanden. Maar ik vond het altijd best lastig om kort en bondig uit te leggen waarom ik lid ben van die club, wat de essentie ervan is en waar de club voor staat. De naam doet bepaald niet meteen een belletje rinkelen.

Een paar jaar geleden besloten we, vanuit het voorzittersoverleg, te gaan zoeken naar een versterking van de Club door meer leden uit diverse werkvelden te werven. Volgens de voorzitters van de departementen, zou het landelijk bestuur zich met name moeten richten op de naamsbekendheid en de uitstraling van de Club naar buiten toe. De belangrijkste vraag was dan ook direct: hoe bekend zijn we eigenlijk in ons eigen werkveld, in de bouw- en de vastgoedsector en alle werkgebieden die daaromheen hangen? Dat bleek na onderzoek nogal tegen te vallen. We hebben dan ook geconcludeerd dat een goede positionering van de Club essentieel is voor het functioneren ervan. Toen ik werd gevraagd om voorzitter te worden heb ik me voorgenomen om dat als hoofddoel van de komende bestuursperiode te benoemen.

We zijn dus gaan zoeken naar de gemene deler van deze gedifferentieerde club, waarin de departementen hun eigen identiteit hebben en uitdragen. En wat bleek? Die eigenzinnigheid en unieke positie valt wel degelijk onder een noemer te brengen; in onderling vertrouwen kennis en ervaringen delen, kortom ‘een goed gesprek’ voeren met elkaar.

Bij de Lighthouse Club spreken we elkaar, stimuleren we elkaar, delen we informatie met elkaar en luisteren we naar elkaar.

Wat mij betreft een perfecte weergave van de essentie van de club, die we nu in een nieuwe website en met een nieuwe huisstijl gaan benadrukken en voor het voetlicht brengen. En ik kan voortaan in één zin uitleggen waar de Lighthouse Club voor staat.

De start is er, nu gaan we het met elkaar verder inhoud en vervolg geven; ik heb er zin in.

Mark Graafland

Departement Haaglanden
Voorzitter Lighthouse Club Nederland