Niet zomaar een debat

Niet zomaar een debat

Home / Niet zomaar een debat

lighthouse club - achtergrond wit met cirkels

“Ik mag hopen dat het geen debat wordt over visies, want die zien en horen we elke dag wel”

De Jaardag van de Lighthouse Club Nederland in 2021 wordt een bijzonder evenement.

Alleen al omdat we hebben moeten zoeken naar een manier om veilig en volgens de regels een grote bijeenkomst te organiseren in deze tijd waarin er veel discussie is over evenementen waar veel mensen bij elkaar komen. Helaas hebben we daarom een grens moeten trekken bij 250 deelnemers en de inschrijving half augustus moeten stoppen. 

Voor de gelukkig nog steeds grote groep mensen die wel kan deelnemen aan het programma hebben we iets bijzonders kunnen organiseren. Iets dat echt past bij het karakter en de identiteit van de Lighthouse Club.

Allereerst is het voor de eerste keer mogelijk om introducés mee te nemen en te laten ervaren waar onze club voor staat. Dat is een mooi begin van een bredere bekendheid van onze club in de bouw- en vastgoedwereld. 

Daarnaast organiseren we een debat, dat we laten modereren door een zeer ervaren en bedreven debatleider; Twan Huys, die heeft bewezen met het tv-programma ‘Collegetour’ dat hij uiteenlopende onderwerpen heel inhoudelijk aanpakt door de juiste vragen te stellen aan de juiste mensen. Dit debat staat wat mij betreft voor de manier waarop we in de Lighthouse Club met elkaar omgaan: een goed, open gesprek voeren met elkaar over zaken waar we in ons werk direct mee te maken hebben. In vertrouwen. Het thema van het debat is: ‘Samen de grote uitdagingen van de bouw te lijf’

Vijf zeer uitgesproken personen zullen vanuit hun werkveld met elkaar in gesprek gaan over het belang van vertrouwen en samenwerking voor het halen van resultaten in verduurzaming en het aanjagen van vernieuwing in de bouw- en vastgoedsector.

Bij de aankondiging van dit debat kregen we in de Lighthouse App enthousiaste reacties. Maar een van de leden sprak ook een waarschuwing uit: “Ik mag hopen dat het geen debat wordt over visies, want die zien en horen we elke dag wel.” Dat is wat mij betreft precies de spijker op zijn kop geslagen. Dit debat moet niet over de inhoud van visies gaan, want de problematieken en de grote uitdagingen kennen we inderdaad wel.

Het debat moet er juist over gaan hoe je het voor elkaar krijgt met elkaar; hoe creëer én behoud je vertrouwen tussen de verschillende partijen. Het zijn grote opgaves die alleen door samenwerking aangepakt kunnen worden. Hoe doe je dat terwijl je tegelijkertijd te maken hebt met allerlei tegenstrijdige belangen, obstakels in processen en met het huidige imago van personen, bedrijven en de overheid in onze sector?

Daar is geen eenduidig antwoord op, maar de mensen die bijdragen aan dit debat hebben daar wel een heldere mening over en hebben er veel ervaring mee opgedaan. Over deze vraagstelling kan je dus heel zinnig met elkaar in debat te gaan. Om ideeën en mogelijkheden te verkennen, elkaar aan te vullen en aan te scherpen.

Ik heb er wel vertrouwen in dat we het daarover kunnen hebben met elkaar op de Jaardag. En aansluitend onderling dit gesprek voort kunnen zetten. Tijdens een zogenaamde Steve Jobs wandeling (wat dat is leggen we de 10e uit), en hopelijk ook in jullie eigen werkveld en in de departementen.

Want Lighthouse Club staat voor ‘een goed gesprek, in vertrouwen’. Dat vieren we de 10e september met elkaar. Ik heb er zin in!

Mark Graafland

Departement Haaglanden
Voorzitter Lighthouse Club Nederland

Mark Graafland - Lighthouse Club