Organisatie

Onze organisatie

De Lighthouse Club Nederland is opgedeeld in 34 departementen. Ieder departement is een zelfstandige vereniging met een eigen beleid en bestuur.

Bekijk de departementen

lighthouse club - achtergrond cirkels

Landelijk bestuur

Alle departementen samen vormen de landelijke vereniging die wordt geleid door een bestuur, bijgestaan door een secretariaat. Het landelijke bestuur verzorgt het beleidsvormende en coördinerende werk voor de vereniging. Ook ondersteunt het bestuur de departementen waar nodig en wenselijk.

Ons bestuur

Mark Graafland - Lighthouse Club

Mark Graafland

Voorzitter – lid Positioneringscommissie
Mark is sinds 2006 lid van de Lighthouse Club. “Ik wilde als jonge zelfstandige ondernemer mijn netwerk uitbreiden; mensen leren kennen in de breedte van mijn vakgebied. Dat is gelukt: met veel leden werk ik samen en wissel ik ervaringen uit; we hebben een hele goede band ontwikkeld.” Sinds 2020 is Mark met veel enthousiasme voorzitter van het landelijk bestuur: “We kunnen de potentie van de Lighthouse Club veel meer voor het voetlicht brengen; de hele bouw- en vastgoedsector moet weten wat de Club is en waar we voor staan. Want we hebben echt wat moois te pakken, met onze vorm én inhoud gaan we een mooie toekomst tegemoet!”
Friso Ypma - Lighthouse Club

Friso Ypma

Penningmeester – Financiën en Juridische zaken
Friso bezoekt regelmatig evenementen en netwerkclubs: “De meeste aansluiting vond ik bij de Lighthouse Club; alles omtrent bouw komt bij elkaar.” Hij heeft zich in de tien jaar dat hij lid is nog nooit verveeld: “Binnen ons departement bezoeken we regelmatig elkaars projecten, zo heb ik al heel veel waardevolle dingen gezien en gehoord.” Door de jaardag is het landelijke gevoel gaan groeien en heeft Friso veel contact met leden van andere departementen. Aan ambitie ontbreekt het niet: “Ik wil graag met onze Club beter aansluiten bij de jonge professionals, zodat we nog meer waarde kunnen toevoegen.”

Evelien de Wolff

Secretaris – lid Positioneringscommissie
In haar taak als voorzitter voor het departement Noordzeekanaal heeft Evelien zich ingezet om de onderlinge communicatie te verbeteren en de naamsbekendheid voor de Club te vergroten. In 2021 maakte ze de overstap naar het landelijk bestuur én de positioneringscommissie. “Heel interessant om te doen, juist op het moment dat de club volop bezig is met de herpositionering.” Evelien is een netwerker in hart en nieren. Daarnaast bouwt ze op communicatie en vertrouwen. “Ik ben trots op onze club en gemotiveerd me ervoor in te zetten, de departementen te ondersteunen en samen verder uit te bouwen naar een club met landelijke bekendheid.”

Anouk Reintjens

Bestuurslid – Voorzitter Lighthouse Fonds
Anouk is sinds 2017 lid van departement Noordzeekanaal. “De diversiteit in leden bij deze club qua werk, achtergrond en expertise is groot en dat is precies wat het zo bijzonder maakt. Alle leden brengen andere kennis en inzichten mee, dit maakt de gesprekken elke keer weer boeiend. We zijn niet alleen van de borrel en het eten. Juist het delen van kennis en elkaar inspireren staat centraal. Met het bestuur van het Lighthouse Fonds willen we de komende jaren meer focus leggen op onderwijs. Dit is dé manier om onze sector te ondersteunen en de inhoudelijke ontwikkeling en innovatie te bevorderen.”