Organisatie

Onze organisatie

De Lighthouse Club Nederland is opgedeeld in 34 departementen. Ieder departement is een zelfstandige vereniging met een eigen beleid en bestuur.

Bekijk de departementen

lighthouse club - achtergrond cirkels

Landelijk bestuur

Alle departementen samen vormen de landelijke vereniging die wordt geleid door een bestuur, bijgestaan door een secretariaat. Het landelijke bestuur verzorgt het beleidsvormende en coördinerende werk voor de vereniging. Ook ondersteunt het bestuur de departementen waar nodig en wenselijk.

Ons bestuur

Mark Graafland - Lighthouse Club

Mark Graafland

Voorzitter – Positionering
Mark is sinds 2006 lid van de Lighthouse Club. “Ik wilde als jonge zelfstandige ondernemer mijn netwerk uitbreiden; mensen leren kennen in de breedte van mijn vakgebied. Dat is gelukt: met veel leden werk ik samen en wissel ik ervaringen uit; we hebben een hele goede band ontwikkeld.” Sinds 2020 is Mark met veel enthousiasme voorzitter van het landelijk bestuur: “We kunnen de potentie van de Lighthouse Club veel meer voor het voetlicht brengen; de hele bouw- en vastgoedsector moet weten wat de Club is en waar we voor staan. Want we hebben echt wat moois te pakken, met onze vorm én inhoud gaan we een mooie toekomst tegemoet!”
Leontien de Waal - Lighthouse Club

Leontien de Waal

Secretaris en vicevoorzitter – Secretariaat en Positionering
Leontien voelt zich sinds 2014 thuis bij departement Utrecht. “Ik vind het vooral heel waardevol om de perspectieven vanuit de architectenbranche tot en met de (publieke) opdrachtgever nog beter te leren kennen. Aan goede gesprekken en soms pittige discussies geen gebrek, altijd in vertrouwelijkheid. De Lighthouse Club is uiteraard een goede plek om je netwerk uit te bouwen, maar het mooie vind ik dat je makkelijk connecties maakt op het persoonlijke vlak.” Als secretaris van het landelijk bestuur bouwt ze nu mee aan een vernieuwde Lighthouse Club. “We blijven elkaar ontmoeten, maar we zijn nog meer gericht op de uitdagingen van de 21e eeuw.”
Friso Ypma - Lighthouse Club

Friso Ypma

Penningmeester – Financiën en Juridische zaken
Friso bezoekt regelmatig evenementen en netwerkclubs: “De meeste aansluiting vond ik bij de Lighthouse Club; alles omtrent bouw komt bij elkaar.” Hij heeft zich in de tien jaar dat hij lid is nog nooit verveeld: “Binnen ons departement bezoeken we regelmatig elkaars projecten, zo heb ik al heel veel waardevolle dingen gezien en gehoord.” Door de jaardag is het landelijke gevoel gaan groeien en heeft Friso veel contact met leden van andere departementen. Aan ambitie ontbreekt het niet: “Ik wil graag met onze Club beter aansluiten bij de jonge professionals, zodat we nog meer waarde kunnen toevoegen.”
Ronald Gout - Lighthouse Club

Ronald Gout

Bestuurslid – Voorzitter Positioneringscommissie
Ronald werd in 2000 lid van het toen nieuwe departement Stedendriehoek, officieel beklonken in 2001. Hij was net naar de regio verhuisd. “Voor mij was het een aantrekkelijke manier om snel een aantal bouwgerelateerde mensen te leren kennen in mijn nieuwe omgeving. We krijgen binnen deze Club de gelegenheid echte relaties op te bouwen.” Ronald hield zich lange tijd binnen zijn departement bezig met bestuurstaken. Toen die af liepen, werd hij graag lid van het landelijk bestuur. “Inmiddels is de Lighthouse Club met een vernieuwingsslag bezig die ons gereed maakt voor de komende decennia!”
Godard Kloos - Lighthouse Club

Godard Kloos

Bestuurslid – Voorzitter Lighthouse Fonds
Godard is sinds 2013 lid van de Lighthouse Club. “De uitnodiging om lid te worden van de Club heb ik met plezier aangenomen. Ik heb mijn netwerk uitgebreid, nieuwe inzichten en kennis opgedaan en mijn eigen ervaringen kunnen delen met anderen.” Godard vindt veel inspiratie bij de Club, omdat de leden verschillende achtergronden hebben en zich verbonden voelen door het vakgebied. Als voorzitter van het Lighthouse Fonds is hij lid van het landelijk bestuur. “Ik zie het als een uitdaging én kans om met de Lighthouse Award de kracht, kwaliteit en toegevoegde waarde van de Lighthouse Club verder uit te bouwen. Als Club doen we er namelijk toe in de bouw- en vastgoedsector.”