Koninklijke erepenning

Intensief samenwerken pijler van kwaliteit in de bouw

D4X5510 duimen bew geel.jpgJacqueline duimen bew geel1.jpgteam meeting-smal.jpg
 
Dit is het derde en laatste artikel in de serie van LHC-lid Jacqueline de Nood-Paree alias De-Team-Engineer. Zij diende vorig jaar haar concept Team-Seminars in voor de Lighthouse Award 2016. Op de website krijgt Jacqueline de ruimte om uit te leggen waar die over gaan. In de Team-Seminars staan de thema’s communicatie, leiderschap en samenwerken centraal. Waarom is dat voor de bouw zo belangrijk? Dit laatste artikel gaat over samenwerken.

De kwaliteit van een team wordt bepaald door de kwaliteit van de onderlinge interactie. Waar communicatie de basis is, gaat samenwerken vooral over hoe dat in de praktijk vormgegeven wordt.

Hoe gaan we in dit bedrijf met elkaar om? Wat wordt er uitgesproken naar elkaar? En wat niet…? En hoe komt dat dan eigenlijk? Hoe zit dat alles verankerd in de bedrijfscultuur?
En wérken we eigenlijk wel samen, of zijn we eigenlijk een verzameling eilandjes? Misschien zitten oude ruzies goed samenwerken in de weg? Zomaar wat voorbeelden die aan de orde kunnen komen als je de samenwerking onder de loep neemt.

Het hebben van een gezamenlijk doel is zeer gewenst. Eén waar iedereen warm van wordt en zijn eigen belang voor opzij wilt zetten: ‘Waar staat ons bedrijf precies voor?’

In feedback zit groei van team besloten
De aanspreekcultuur is van groot belang. Te vaak nog wordt feedback niet gegeven. Dat is meestal omdat men het heel moeilijk vindt feedback te ontvangen. Het is belangrijk om een goede mindset te creëren om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan. Want in feedback geven en ontvangen zit de groei van het team besloten. Immers: als we altijd blijven doen wat we deden, dan blijven we krijgen wat we kregen. Hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten is behoorlijk onzinnig.

Processen handiger inrichten
Het is goed om ook de overlegstructuur eens tegen het licht te houden. Krijgt iedereen altijd de voor hem benodigde informatie, tijdig, juist en volledig? Vaak wordt dan ook gekeken naar de werkprocessen. Want dáár komt het aan op het feitelijke samenwerken. En als het team dan geleerd heeft veel effectiever te communiceren, en zaken veel beter besproken worden, dan blijkt vaak dat processen eigenlijk veel handiger ingericht kunnen worden. Waardoor zaken niet dubbel gedaan worden en de productietijd danig verkort kan worden.

Positiviteit
En worden ieders kwaliteiten voldoende benut? Zijn de kwaliteiten überhaupt wel bekend? Hoe kunnen we elkaar helpen? Het is uiterst belangrijk om een sfeer van positiviteit te creëren. Daar wordt iedereen blijer van dan van enkel en alleen gezeur en negativiteit…

De-Team-Engineer helpt de samenwerking intensiever te maken, waardoor het prettiger werken is én de resultaten zullen verbeteren.

Meer informatie
Intensief Samenwerken is één van de thema’s in het concept Team-Seminars van Jacqueline. Wilt u er meer over weten, kijk dan eens op www.de-team-engineer.nl. Er is een speciale pagina over de Team-Seminars.
Jacqueline komt graag langs voor een presentatie! Mail haar op jacqueline@de-team-engineer.nl

Hier vindt u het eerste artikel
Hier vindt u het tweede artikel


Maart 2017


Intensief samenwerken pijler van kwaliteit in de bouw

Terug naar overzicht