Koninklijke erepenning

Virtuele verplaatsing molen maakt jongeren vertrouwd met techniek

Manus de Molenaar.jpgManus de Molenaar.jpgManus de Molenaar op schoolbezoek.jpgMolen Hoop doet Leven in Made.jpg
 
De virtuele verplaatsing van de ‘Molen Hoop doet Leven’ in Made is een van de opmerkelijke projecten van de stichting Lighthousefonds. De 19e-eeuwse molen wordt naar een andere locatie verplaatst. Projectgroep De Vier Wieken heeft lagere en middelbare scholen in en rondom Made uitgenodigd om ideeen te opperen om dit project te realiseren. De plannen zijn klaar om uitgevoerd te worden.

De molen is in 1867 gebouwd. Door de jaren heen is hij verschillende keren gerestaureerd. In de restauratie van 1989 zijn nieuwe roeden aangebracht en is de binnenroede van fokwieken met regelborden voorzien. Sindsdien wordt de molen weer regelmatig op windkracht in bedrijf gezet.

Praktijkvoorbeeld wat bouwtechniek inhoudt
Projectleider en incognito 'woordvoerder' van De Vier Wieken, Manus de Molenaar, legt uit dat de molen in Made een prachtig praktijkvoorbeeld is om jonge mensen te laten zien wat bouwtechniek inhoudt. “We maken jongeren hiermee vertrouwd met techniek. We hebben ze geleerd om creatief plannen te bedenken over nieuwe functies van gebouwen. Dat is nuttig voor de toekomst”, meent Manus. “Het tekort aan technisch personeel neemt de komende jaren sterk toe. We moeten dus proberen om scholieren enthousiast te maken voor techniek.” Voor de verplaatsing van de molen zijn de afgelopen jaren verschillende scholen gevraagd om dit transport vorm te geven. Inmiddels is een aantal deeltrajecten uitgevoerd.

Onderzoek naar verplaatsing en nieuwe functies
De afgelopen twee jaar hebben leerlingen van verschillende technasia uit de buurt, leerlingen van het Libanon College uit Rotterdam, studenten elektrotechniek en Business IT en Management van de Avans Hogeschool uit Breda en bouwkunde van de HTS uit Rotterdam intensief samengewerkt aan de virtuele verplaatsing van de oude molen. “Ze hebben hiervoor op uiteenlopende manieren hun creativiteit kunnen inzetten. De leerlingen en studenten hebben allerlei haalbaarheidsstudies gemaakt, projectplannen en exploitatiebegroting ontworpen.” Manus geeft aan dat de leerlingen niet alleen een manier hebben bedacht om de molen te verplaatsen, maar ook om het gebouw een nieuwe functie te geven. Voor verplaatsing hebben de leerlingen uitleg van de werkgroep gekregen over de situering. De leerlingen hebben in kaart gezet hoe de molen van A naar B wordt getransporteerd met zo min mogelijk obstakels.

Schoolbezoek
De komende week gaat Manus een bezoek brengen aan alle basisscholen van Made en omstreken. Hij gaat ze vertellen dat het Molenplein midden in Made de perfecte plek is om de molen daarheen te verplaatsen omdat hiermee Made weer een echte dorpskern krijgt. “Dit beeldend project is boeiend voor de leerlingen omdat ze life kunnen zien, en niet van Discovery, hoe een gebouw opgepakt en verplaatst kan worden”, aldus Manus.

Lighthousefonds is al langer betrokken bij dit project en schreef er al eerder over op de site.

Juli 2014

Virtuele verplaatsing molen maakt jongeren vertrouwd met techniek

Terug naar overzicht