Fonds

Fonds

Het Lighthouse Fonds stimuleert en ondersteunt kennisprojecten binnen de bouwsector.

Alle Lighthouse-leden helpen door een jaarlijkse vaste bijdage. Het Fonds is gekoppeld aan de doelstellingen en de identiteit van de Lighthouse Club.

Wat?

Veel onderwijsinstellingen hebben een platform voor startups; een mooi aanknopingspunt om jong talent en jonge entrepreneurs aan onze Club te verbinden.

Daarnaast zetten we in op het mede financieren van challenges bij onderwijsinstellingen.

tekening nieuwbouwproject - Lighthouse Club

Waarom?

De Lighthouse Club biedt een ontmoetingsplek voor de bouw- en vastgoedsector. Van elkaar leren, kennis delen en een goed gesprek vormen de basis van de club.

Het Lighthouse Fonds wil het delen van kennis en het innoveren van de sector stimuleren via onderwijs.

Meer informatie of vragen? Of heb je een mooi project? Mail ons op fonds@lighthouseclub.nl.

Anouk Reintjens, voorzitter van het Lighthouse Fonds:

“Dit is dé manier om onze sector te ondersteunen en de inhoudelijke ontwikkeling en innovatie te bevorderen. Daarbij biedt de goede relatie met het onderwijs mogelijkheden voor stageplekken, toekomstige werknemers en naamsbekendheid van de aan de Lighthouse Club verbonden bedrijven.”

Hoe? Voorbeeldproject:
Hét Bouwbedrijf

We sponsoren met veel liefde deze organisatie die zich richt op het aantrekken en opleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (om allerlei uitlopende redenen). Vervolgens streven ze ernaar hen een stabiele werkomgeving in de bouw te bieden.

Onze financiële bijdrage maakt dit mogelijk. Daarbij hopen we onze Lighthouse-leden te stimuleren om als sparringspartner op te treden.

Hoe? Voorbeeldproject:
Team SUM (TU Delft)

Een duurzaam, flexibel en innovatief concept om bestaande portiekflats (sociale woningbouw) te kunnen optoppen.

Team SUM (Symbiotic Urban Movement) van de TU Delft ontwierp een duurzaam, flexibel en innovatief concept om bestaande portiekflats (sociale woningbouw) te kunnen optoppen, gesponsord door onder andere Lighthouse Fonds. Het prominent geplaatste prototype van het Delftse Team SUM haalde een gedeelde derde plaats in de finale in Wuppertal (waar zes van de achttien huizen drie jaar lang bewoond blijven als een levend laboratorium).