’t Groene Hart van Holland

Departement
’t Groene Hart van Holland

Binnen ons departement sparren en praten we met elkaar. Hiermee zorgen we voor intervisie op een laagdrempelige manier.

 

Clubrestaurant: Flora Boskoop

Adres: Parklaan 4, 2771 GB Boskoop

Clubdag: 1e donderdag van de maand

lighthouse club - achtergrond wit met cirkels

’t Groene Hart van Holland

We zijn een kleurrijk en divers departement. De maandelijks bijeenkomsten vinden afwisselend plaats op locatie of het vaste adres in Boskoop. Gezelligheid, vertrouwen en het goede gesprek vormen de basis. Zo weten we elkaar te vinden. We zoeken aansluiting bij het onderwijs om ons te blijven ontwikkelen en te laten inspireren. Anderzijds hebben wij ervaring en best-practices te bieden. We hebben iets te melden! Sluit je ook aan bij ons departement?

 

kraan - Lighthouse Club

‘De mooie mix van landelijke en regionale spelers binnen ons departement geeft een breed perspectief. Regionale bedrijven hebben een heel ander belang dan landelijke spelers. Toch zijn er, naast de verschillende visies, ook overeenkomsten. Die kan je bij ’t Groene Hart van Holland goed zien. Zo leren we elkaar steeds beter kennen.’

Ilja Werkhoven


Een interview met…

Ilja Werkhoven‘t Groene Hart van Holland – Directeur van ABT en bestuurslid Lighthouse Club ’t Groene Hart van Holland

Wat speelt er binnen andere bedrijven in de vastgoed- en bouwbranche? Waarmee struggelen ondernemers? Hoe zoeken zij in het kader van corona naar oplossingen? Het antwoord op zulke vragen vind ik bij de Lighthouse Club. De bijeenkomsten leveren mij een beter zicht op van hoe het eraan toegaat binnen andere bedrijven.

Via een oud-collega werd ik geïntroduceerd bij de Lighthouse Club. Ik merkte al snel dat er weinig kaartjes werden uitgewisseld. Maar des te meer gesprekken werden er met elkaar gevoerd. Voor velen is ondernemen een eenzame zoektocht. Daarom sparren en praten we met elkaar binnen ons departement. Hiermee zorgen we voor intervisie op een laagdrempelige manier.

Vaak bied ik het netwerk mijn scherpe, diverse blik. Ik werk inmiddels ruim 20 jaar in de innovatie in de bouw. In die tijd heb ik al heel wat initiatieven gelanceerd of zien haperen. Ik probeer andere leden met wat humor een spiegel voor te houden. Als vrouw mag je soms even verder gaan. Als je vragen durft te stellen of makkelijk verbindingen legt, verrijkt de Lighthouse Club zeker je wereld. Het is een club waar kennis uitwisselen de drijfveer is om lid te worden. En ja, daaruit ontstaat ook nieuwe business. Mijn pleidooi is dan ook: kom vaker dan één keer kijken en laat zien wat je te bieden hebt.

Ilja Werkhoven – ‘t Groene Hart van Holland – Directeur van ABT in Utrecht en bestuurslid Lighthouse Club ’t Groene Hart van Holland