Munsterland

Departement
Munsterland

We leren van elkaar en delen kennis met elkaar in vertrouwen. Dat is het uitgangspunt van onze club.

 

lighthouse club - achtergrond wit met cirkels

Munsterland

De Lighthouse Club Nederland is opgedeeld in 34 departementen. Deze departementen maken de Lighthouse Club. Het zijn onze lokale wortels, verspreid over heel Nederland. Ieder departement is een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur en een eigen invulling van het beleid. Elke club heeft inspirerende bijeenkomsten met interessante thema’s, goede sprekers, voorbeeldprojecten en inhoudelijke discussies.

 

bouw pand - Lighthouse Club

‘Ik streef naar langdurige relaties. Daar past een lidmaatschap bij de Lighthouse Club bij. Ik heb er zelfs vrienden aan over gehouden. Het is geven en gunnen, waarbij geven voorop staat.’

Carl Peter Goossen


Een interview met ….

Carl Peter Goossen Den Bosch – Ontwerpmanager en directeur van Bouwnext in Ede

Oorspronkelijk kom ik uit Twente. In het mysterieuze landschap daar kun je vaak niet verder kijken dan 100 meter. Later verhuisde ik naar het midden van het land. Opeens kon ik kilometers ver van me afkijken. Wat een ander gevoel! Dat verschil ervaar ik ook bij de verschillende departementen binnen de Lighthouse Club. Ieder departement is anders en afgestemd op de cultuur van de mensen uit die streek. Dat is heel waardevol.

Netwerken is iets dat in me zit. Zo kwam ik via een ander netwerk in contact met de Lighthouse Club. Ik merkte al snel dat het een verrijking is. Je kunt laten zien waar je mee bezig bent, maar ook waar je moeite mee hebt. De bijeenkomsten in Den Bosch zijn professioneel georganiseerd. Gesprekken hebben diepgang. We ondersteunen elkaar en zijn goed op elkaar afgestemd. Hierdoor kunnen we elkaar als leden een spiegel voor houden. Op een gemoedelijke manier.

Twee jaar gelden won ik de Lighthouse Award met het concept wnr.nu (WoonlastenNeutraalRenoveren). Hiermee zorgen we voor een duurzame renovatie, zonder extra investeringen voor de bewoner. De Award was een mooie waardering. En tegelijkertijd zorgde het voor veel bekendheid. Op die manier is de Lighthouse Club voor mij al van grote waarde gebleken. Kom gerust ook kennismaken tijdens een van onze bijeenkomsten in Kasteel Maurik. En ervaar de meerwaarde die de club je kan bieden.


Carl Peter GoossenOntwerpmanager en directeur van Bouwnext in Ede