West Brabant

Departement
West Brabant

Een gevarieerde groep in de bouwsector

 

Clubrestaurant: Brasserie Lodge Visdonk

Adres: Rozenvendreef 2, 4707 PD Roosendaal

Clubdag: laatste donderdag van de maand

lighthouse club - achtergrond wit met cirkels

West Brabant

Wij zijn een gevarieerde groep leden in de bouw, vastgoed, architecten, advies en andere aanverwante bedrijfstakken. Onderling wisselen we kennis en kunde uit. Op een informele manier. Het samenzijn, daar focussen we op. We verwelkomen nog graag leden die actief zijn in de semioverheid, projectontwikkeling, makelaardij en woningcorporatie.

architect - Lighthouse Club
West Brabant

“We komen op een informele manier samen terwijl we kennis en kunde met elkaar uitwisselen”


Een interview met…

Ilja Werkhoven‘t Groene Hart – Directeur van NEVAP in Utrecht en aankomend bestuurslid Lighthouse Club ’t Groene Hart

Wat speelt er binnen andere bedrijven in de vastgoed- en bouwbranche? Waarmee struggelen ondernemers? Hoe zoeken zij in het kader van corona naar oplossingen? Het antwoord op zulke vragen vind ik bij de Lighthouse Club. De bijeenkomsten leveren mij een beter zicht op van hoe het eraan toegaat binnen andere bedrijven.

Via een oud-collega werd ik geïntroduceerd bij de Lighthouse Club. Ik merkte al snel dat er weinig kaartjes werden uitgewisseld. Maar des te meer gesprekken werden er met elkaar gevoerd. Voor velen is ondernemen een eenzame zoektocht. Daarom sparren en praten we met elkaar binnen ons departement. Hiermee zorgen we voor intervisie op een laagdrempelige manier.

Vaak bied ik het netwerk mijn scherpe, diverse blik. Ik werk inmiddels ruim 20 jaar in de innovatie in de bouw. In die tijd heb ik al heel wat initiatieven gelanceerd of zien haperen. Ik probeer andere leden met wat humor een spiegel voor te houden. Als vrouw mag je soms even verder gaan. Als je vragen durft te stellen of makkelijk verbindingen legt, verrijkt de Lighthouse Club zeker je wereld. Het is een club waar kennis uitwisselen de drijfveer is om lid te worden. En ja, daaruit ontstaat ook nieuwe business. Mijn pleidooi is dan ook: kom vaker dan één keer kijken en laat zien wat je te bieden hebt.

Ilja Werkhoven – ‘t Groene Hart – Directeur van NEVAP in Utrecht en aankomend bestuurslid Lighthouse Club ’t Groene Hart