s-Hertogenbosch

Departement
s-Hertogenbosch

Een inspirerend en verbindend platform, voor en door professionals

 

Clubrestaurant: Kasteel Maurick

Adres: Maurick 3, 5261 NA Vught

Clubdag: 3e maandag van de maand

lighthouse club - achtergrond wit met cirkels

s-Hertogenbosch

Wij zijn trots op de warme banden die wij als leden onderling hebben. We staan voor duurzame meerwaarde, met menselijke maat. Professionals in de bouw dagen elkaar uit en inspireren elkaar. Met kennis, inzicht en ervaring. Zo komen we tot verdieping en vernieuwing.
Onze doelen:
-Het bevorderen van relaties. In het algemeen tussen iedereen die betrokken is bij de bouw. En in het bijzonder tussen onze leden.
-Het versterken van het imago van de bouw en ruimtelijke ordening.
-Het behartigen van de belangen van de bouw.

 

tekening nieuwbouwproject - Lighthouse Club

Om deze doelen te kunnen waarmaken, vragen wij onze leden om tijdens bijeenkomsten actief mee te doen. De toegankelijke sfeer zorgt ervoor dat we elkaar zowel op zakelijk als persoonlijk vlak leren kennen. Binnen onze club is nog ruimte, onder andere voor geïnteresseerden vanuit de overheid of de onderwijsbranche. 

“Iedere bijeenkomst zijn er gekwalificeerde sprekers en inspirerende lezingen. Er volgt altijd een interessante discussie. Dit vormt mijn visie op tal van thema’s in de bouw”


Een interview met ….

Carl Peter Goossen Den Bosch – Ontwerpmanager en directeur van Bouwnext in Ede

Oorspronkelijk kom ik uit Twente. In het mysterieuze landschap daar kun je vaak niet verder kijken dan 100 meter. Later verhuisde ik naar het midden van het land. Opeens kon ik kilometers ver van me afkijken. Wat een ander gevoel! Dat verschil ervaar ik ook bij de verschillende departementen binnen de Lighthouse Club. Ieder departement is anders en afgestemd op de cultuur van de mensen uit die streek. Dat is heel waardevol.

Netwerken is iets dat in me zit. Zo kwam ik via een ander netwerk in contact met de Lighthouse Club. Ik merkte al snel dat het een verrijking is. Je kunt laten zien waar je mee bezig bent, maar ook waar je moeite mee hebt. De bijeenkomsten in Den Bosch zijn professioneel georganiseerd. Gesprekken hebben diepgang. We ondersteunen elkaar en zijn goed op elkaar afgestemd. Hierdoor kunnen we elkaar als leden een spiegel voor houden. Op een gemoedelijke manier.

Twee jaar gelden won ik de Lighthouse Award met het concept wnr.nu (WoonlastenNeutraalRenoveren). Hiermee zorgen we voor een duurzame renovatie, zonder extra investeringen voor de bewoner. De Award was een mooie waardering. En tegelijkertijd zorgde het voor veel bekendheid. Op die manier is de Lighthouse Club voor mij al van grote waarde gebleken. Kom gerust ook kennismaken tijdens een van onze bijeenkomsten in Kasteel Maurik. En ervaar de meerwaarde die de club je kan bieden.


Carl Peter GoossenOntwerpmanager en directeur van Bouwnext in Ede