Award nieuw

Lighthouse Award

Ieder jaar reikt de Lighthouse Club de Lighthouse Award uit. Met een actueel thema stimuleren we het maatschappelijke gesprek. We vragen de inzenders creatief en gedurfd te zijn, zodat het niet alleen tot een goede maatschappelijke discussie leidt, maar ook anderen inspireert. De Award krijgt aandacht in de volle breedte van de sector en de winnaar ontvangt €10.000.

De jury van dit jaar

  • Liesbeth van der Pol, Dok Architekten en oud-Rijksbouwmeester
  • Olaf Lukkassen, senior adviseur business development Rijkswaterstaat
  • Stefan Kuks, watergraaf Vechtstromen en voorzitter Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
  • Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM
  • Boudewijn de Bont, directievoorzitter bij Hazenberg en Nico de Bont, voorzitter Awardcommissie Lighthouse Club

Award 2021

We can stand the rain!

Optimistische plannen, ideeën en innovaties voor een watervaste gebouwde omgeving.

De Lighthouse Award 2021 staat in het teken van projecten, producten of innovaties die op een doordachte wijze anticiperen op de dreigende waterproblematiek als gevolg van klimaatveranderingen.

Lees meer

Inschrijving gesloten

Helaas de inschrijving voor de Lighthouse Award 2021 is per 1 juli gesloten. De jury buigt zich nu over de inzendingen en kiest drie genomineerden en een winnaar. Op de Jaardag van de Lighthouse Club op 10 september wordt op het HEMbrugterrein in Zaanstad de winnaar bekend gemaakt.

 

Award 2021: We can stand the rain!

Optimistische plannen, ideeën en innovaties voor een watervaste gebouwde omgeving

Het klimaat verandert wereldwijd in een rap tempo. Handelen in de geest van het akkoord van Parijs zal de temperatuurstijging beperken. Het stoppen van de klimaatverandering gaat echter niet meer en we zullen dan ook moet anticiperen op de gevolgen daarvan.

De wijze waarop we het landschap en de gebouwde omgeving inrichten, ontwerpen en gebruiken heeft een enorme invloed op het waterbeheer in ons land. Door hierbij goed in te spelen op de gevolgen van de klimaatveranderingen kan zowel verdroging van de bodem als overlast van extreme neerslag beperkt blijven. 

Naar de toekomst toe zullen er nog ingrijpende beleidskeuzes gemaakt moeten worden die flinke consequenties zullen hebben. Maar daar hoeven we niet op te wachten, we kunnen er ook vandaag de dag al rekening mee houden bij het maken van onze plannen en het bedenken en ontwikkelen van slimme innovatieve maatregelen of technieken.

De Lighthouse Award 2021 staat in het teken van projecten, producten of innovaties die op een doordachte wijze anticiperen op de dreigende waterproblematiek als gevolg van klimaatveranderingen. Die bijdragen aan een gebouwde omgeving die op een slimme manier wateroverlast voorkomen of verdroging verminderen, of misschien wel allebei.

Meer weten? Lees ons blogbericht ‘We can stand the rain!’