STICHTING BOUWERS VAN KENNIS

Ondernemende bouwbedrijven zetten zich in voor het onderwijs

Home / STICHTING BOUWERS VAN KENNIS

lighthouse club - achtergrond wit met cirkels

Een aantal jaar geleden zag ik al dat de afname van het aantal studenten Civiele Techniek een groeiend probleem zou worden. Minder studenten betekent minder professionals, terwijl uitdagingen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire ambities toenemen.

Minder studenten leiden tot minder budget voor opleidingsinstituten, wat de aantrekkelijkheid van de studie vermindert en zo een vicieuze cirkel creëert. De hbo-opleiding Built Environment aan Zuyd Hogeschool had in 2011 nog 25 afstudeerders Civiele Techniek; in 2023 waren dat er nog maar 6. Daarbij komt de uitstroom van de babyboomgeneratie, dat leidt tot een nijpend tekort aan kennis en arbeidskrachten.

Dit moest anders. Daarom richtte ik, samen met Iwan Paffen, de Stichting Bouwers van Kennis op. Ons doel: de instroom in het vakgebied stabiliseren en liefst verhogen door samenwerking tussen marktpartijen en onderwijsinstellingen. We willen de kwaliteit van de opleidingen waarborgen en hun aantrekkelijkheid vergroten, wat de aansluiting op de markt verbetert.

Eén van onze uitdagingen is het handhaven van de kwaliteit van civieltechnische opleidingen, die onder druk staat door dalende studentenaantallen en budgetten. Stichting Bouwers van Kennis neemt daarom het initiatief, in samenwerking met opleidingsinstituten. Bouw- en aannemersbedrijven doneren tijd of kennis ter ondersteuning van opleidingen en studenten. Bedrijven als KWS, Habenu van de Kreeke en Royal Haskoning DHV nemen deel aan dit initiatief.

Concreet hebben bedrijven vakken “geadopteerd”. Medewerkers geven colleges die deel uitmaken van het curriculum en actualiseren de lesstof met actuele kennis en praktijkervaring, wat studenten zeer waarderen. Zelf geef ik ook regelmatig les, een waardevolle en leerzame ervaring.

De stichting organiseert tevens excursies en bedrijfsbezoeken in samenwerking met aangesloten bedrijven, afgestemd op de lesstof. Zo hebben we bijvoorbeeld een excursie georganiseerd naar de reconstructie van de landingsbaan op Maastricht-Aachen Airport bij het thema wegconstructies, en naar een waterkering van Waterschap Limburg bij het onderwerp watermanagement.

Dit initiatief, waarbij bedrijven bijdragen aan de kwaliteit van opleidingen, is een waardevolle wisselwerking. Bedrijven kunnen actief bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige civieltechnische professionals en laten hun passie en kennis zien. Studenten krijgen actuele kennis uit het werkveld van gepassioneerde professionals.

Naast tijd en kennis dragen sommige organisaties financieel bij. Ons bedrijf Consul Infra Group doneert bijvoorbeeld een percentage van onze winst. De stichting gebruikt dit geld voor projecten die studenten ten goede komen, zoals het betalen van de veiligheidscursus VCA, die anders wegens budgettekorten zou zijn geschrapt.

Activiteiten zoals excursies, laboratoriumbezoeken, colleges door professionals en financiële bijdragen ontlasten opleidingsinstituten, zodat zij hun middelen beter kunnen inzetten. Dit verhoogt de algehele kwaliteit en aantrekkelijkheid van de opleiding. En het werkt! Er is weer een lichte stijging in het aantal studenten Civiele Techniek, en afgestudeerden vinden direct werk, vaak bij bekende werkgevers.

Stichting Bouwers van Kennis is niet ‘nice-to-have’, maar een ‘must-have’. Samen kunnen we voorkomen dat het vak civiele techniek verdwijnt en zelfs nieuwe glorietijden bereiken. Ondernemers, zie je dit probleem ook in jouw branche? Kom in actie! Wijzelf, de ondernemers, zijn de hefboom in dit verhaal.

Meer informatie over Bouwers van Kennis & haar initiatieven vind je hier:

https://www.bouwersvankennis.nl

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220201_96756166

https://www.vno-ncw.nl/forum/maikel-schroen-consul-infra-group-biedt-studenten-techniek-hulp

Maikel Schroen, ingenieur bij ConsulInfra