Koninklijke erepenning

Bouwagenda betekenisvol voor Lighthouse Club

lhc.jpg
 
Op 28 maart j.l. is De Bouwagenda gelanceerd. Bernard Wientjes overhandigde dit ‘plan van aanpak’ aan het kabinet. De Bouwagenda is het resultaat van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om productiviteit en innovativiteit in de sector te vergroten. Samenwerken aan een toekomstbestendige sector. Diverse leden van de Lighthouse Club waren bij de presentatie van de Bouwagenda. Claudia Reiner (lid LHC Limburg) en prof. Ir. Elphi Nelissen (lid LHC Eindhoven) zijn onderdeel van de Taskforce, het kernteam dat heeft gewerkt aan het opstellen van de Bouwagenda. De komende maanden zal de Taskforce de plannen verder uitwerken, daarbij leunend op de Bouwcoalitie. De Bouwcoalitie bestaat uit 50 personen, afkomstig uit diverse branche-en belangenorganisaties.

Coalities
Alle takken van sport krijgen hun eigen uitvoeringsteam: infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw. Claudia Reiner: “opgaven kunnen alleen gerealiseerd worden door samenwerking van alle betrokkenen en coalities op maat. Er worden coalities geformeerd met alle relevante stakeholders die zich committeren om de vereiste doorbraak te realiseren. Overheden zijn meer dan bereid de sector daarin actief te ondersteunen. Claudia Reiner, tevens vice-voorzitter van UNETO-VNI, is enthousiast over de mogelijkheden van nieuwe technologie. ‘Techniek is essentieel voor het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen die in de Bouwagenda worden benoemd. ‘Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie met als uitdaging om smart grids op een slimme manier te koppelen.’

Primaire focus op verduurzaming
Kern van De Bouwagenda vormen elf Road Maps en zes dwarsdoorsnijdende, overkoepelende thema’s. Concrete plannen zijn onder andere:
• verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten met 100.000 per jaar;
• een plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond en duurzaam te krijgen
• 1 miljoen nieuwe energie-neutrale woningen, die in 2030 gerealiseerd zijn
• opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie van onze nationale infrastructuur
• opgave voor vervanging (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, dijken, riolen en energienetwerken) uniform inzichtelijk

Revolutie
Bernard Wientjes, de aanvoerder van de Bouwagenda, stelt dat een revolutie nodig is om de ambities waar te kunnen maken. Het is nodig dat de bouw zichzelf gaat vernieuwen. Om de grote maatschappelijke doelstellingen van de komende jaren te halen, kan de sector niet op de oude voet verder. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken en samenwerken. Elphi Nelissen, lid van de Taskforce en docerend aan de TU Eindhoven: ‘dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen.’ Elphi Nelissen is al jaren een voorstander van het uitproberen van duurzame en innovatieve ideeën in de praktijk. ‘Een biobased brug, energieproducerende gevels, slimme straatverlichting zijn allemaal zaken die nu worden bedacht en binnen afzienbare tijd worden getest en verbeterd. De smart city van de toekomst vraagt om buiten de gebaande paden denken en nieuwe allianties.’ Ook uit de inzendingen voor de Lighthouse Award 2017 blijkt grote betrokkenheid bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Betekenis voor de Lighthouse Club
Met de bouwagenda wordt gemikt op een spectaculaire productiviteitssprong. Het streven is om tegen 30% lagere kosten kunnen bouwen. Daarbij is ook de inzet om 50.000 extra banen te creëren. De in de Bouwagenda genoemde ambities en aanpak worden breed gedragen, zowel in de sector als in politiek Den Haag. Hans de koning, voorzitter van LHC Utrecht en directeur Nederland bij Max Bögl, verwacht dat de impact van het akkoord op de bouwsector aanzienlijk zal zijn. ‘Het is goed voor de leden van de LHC zich te verdiepen in de nieuwe werkelijkheid, de uitdagingen en de kansen die hierin besloten liggen. De diversiteit van het ledenbestand is groot en alle bloedgroepen van de bouw zijn vertegenwoordigd binnen de Lighthouse Club. Dat versterkt het DNA van de vereniging dat uit samenwerken, kennis delen en maatschappelijke betrokkenheid bestaat. Het LHC-netwerk kan een prima katalysator zijn voor ontwikkelingen die passen binnen de ambitie van de Bouwagenda.´ Ook Claudia Reiner en Elphi Nelissen zijn enthousiast over het potentieel onder leden van de Lighthouse Club. ’De in de Bouwagenda gevraagde innovativiteit en creativiteit gaan we zeker terugzien in de inzendingen voor de Lighthouse Award komend jaar’, aldus Elphi Nelissen.

Meer weten over de achtergronden en bijzonderheden? Kijk op de website van de Bouwagenda.

Bouwagenda betekenisvol voor Lighthouse Club

Terug naar overzicht