Koninklijke erepenning

Award-inzenders die naar samenwerking streven

Robot gipsplaat homepage.jpgConTech2.jpgGipsplaat robot.jpgNijkerkerbrug.jpgPeel en Maas.jpg
 
Een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen in bouwprojecten, handige machines om fysieke belasting te verminderen, duurzame maatregelen bij samenwerkende bedrijven en een verbinding tussen startups en grownups in de bouw- en vastgoedsector. Op het eerste oog is er geen rode draad te ontdekken. Die is er wel! Ze geloven allemaal in samenwerken en zijn alle vier ingeschreven voor de Lighthouse Award 2017.

Hoe mooi zou het zijn als in bouwprojecten de samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen zo goed is, dat de klant altijd blij is met het eindresultaat en er altijd sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk? Op de website van NU DOEN kunt u lezen dat men hier wil bijdragen aan een structurele verandering in de bouwsector. “Project DOEN is een innovatieve manier van aanbesteden en samenwerken”, licht Jan-Co van den Doel toe. Hij draagt het project voor, voor de Lighthouse Award 2017. “Het doel van het project is: leren hoe we een infrastructureel project kunnen uitvoeren in echte samenwerking met de markt. We zijn gericht op het maximaliseren van de waarde voor de klant en het minimaliseren van verspilling die voortkomt uit juridificering en overbodige regels.”

DOEN is een project waarin wordt geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. Het wordt uitgevoerd door projectteam NU DOEN, dat bestaat uit projectteam DOEN (Rijkswaterstaat) en Combinatie NU (Mourik en BESIX). “We leren dit door te DOEN tijdens de renovatie van de Nijkerkerbrug”, knikt Jan-Co. “In het derde kwartaal van 2018 moet deze ruim 50 jaar oude brug weer voor 25 tot 30 jaar meegaan.” De manier waarop wordt samengewerkt, is samen bepaald. “Vanaf de eerste pre-commerciële bijeenkomsten met vertegenwoordigers vanuit de branche tot en met het gezamenlijk opstellen van de overeenkomst tussen Rijswaterstaat, en Maurik en BESIX.”

Ergo-elevator
Lid van departement Noordzeekanaal Cor Koopmans van Monta Rent Bouwlogistiek diende voor de Lighthouse Award 2017 een nieuw concept in, met twee arbovriendelijke hulpmiddelen: de ergo-elevator en ergo-transporter. “Het zijn nieuwe machines voor transport en montage”, vertelt Cor. “Ergo-transporter is een elektrisch aangedreven transportkar, die is ingericht voor het transporteren van twintig gipsplaten á 1.2 x 2.4 m en 43 kg.” Het doel: 100% reductie op fysieke belasting. “Ze worden getransporteerd zonder te tillen, te dragen en te duwen.” Ergo-elevator is een op accu aangedreven lift. “Hier worden de gipsplaten door middel van vacuüm tegen de metalen stutten gemonteerd zonder te tillen. Het streven hierbij is: het ontnemen van 90% van de fysieke inspanning.” Bekijk het filmpje.

Verbinden
Holland ConTech verbindt startups aan grownups in de bouw- en vastgoedsector. “Wij doen dit om de sector te inspireren en te vernieuwen met nieuwe technologie”, licht Sabine Schoorl van Holland Contech toe. Meer dan 350 startups bestormen de sector. Maar met welke nieuwe technologie ga je het verschil maken? “Wij monitoren al deze startups en bieden het ledennetwerk de kans versneld kennis te maken. Door te experimenteren met nieuwe technologie leer je sneller en innoveer je slimmer.”
Holland ConTech heeft een unieke positie verworven binnen de bouw- en vastgoedsector door startups zichtbaar te maken en nieuwe verbindingen en samenwerkingen te faciliteren, meldt Sabine. “Door samenwerking met startups wordt de innovatiekracht van de sector enorm vergroot.”

Peel en Maas verduurzaamt
“Onder het motto ‘Samen voor Verduurzaming’ gaan wij met organisaties uit de regio Peel & Maas actief verduurzamen”, vertelt lid van departement De Peel-Maasvallei Guido Goorts van Goorts + Coppens Advocaten Hij draagt het project voor de Award voor. “De ambitie is om gezamenlijk concrete resultaten te boeken op het sociale vlak, voor het milieu en voor de regio. Bij het winnen van de Lighthouse Award 2017, zal ons departement haar prijs aan een goed doel schenken.”

De deelnemende organisaties zijn actief bezig met het thema duurzaamheid. “Maar het kan altijd beter, en in samenwerking kunnen we meer”, knikt hij. De organisaties spreken onder meer uit hun kennis en ervaringen met elkaar te willen delen. De deelnemers moesten hiervoor allemaal een door Will2Sustain ontwikkelde MVO Voorzet doornemen. Dit geeft een nulmeting op organisatieniveau ten opzichte van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarna is vastgesteld hoe men de score op de MVO Voorzet zal laten toenemen. “Wij streven hierbij naar een eenvoudig, praktisch systeem dat waar mogelijk voor alle organisaties bruikbaar is. De MVO Voorzet is hiervoor uitermate geschikt.”

De bedrijven ondertekenden vorig jaar een convenant maatschappelijk verantwoord ondernemen. Enkele voorbeelden van maatregelen die concreet zijn genomen: het toepassen van ledverlichting, het verminderen van het aantal printers, digitale facturering, leaseregeling elektrisch vervoer, het toepassen van een warmtepomp, het toepassen van LEAN, sponsoring, actief aannemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en de aanleg van een biodiversiteitsveld.


april 2017


Award-inzenders die naar samenwerking streven

Terug naar overzicht