Koninklijke erepenning

Nieuw bestuur Lighthouse Fonds voortvarend van start

LHFonds bestuur 1-smal.jpgLHFonds bestuur 1-smal.jpg
 
Op dinsdag 17 februari 2015 kwam het geheel vernieuwde bestuur van het Lighthouse Fonds voor het eerst bij elkaar. Het lag even stil, maar het nieuwe bestuur blaast de activiteiten van het Fonds voortvarend nieuw leven in.

Het Lighthouse Fonds heeft in 2014 door bestuursmutaties en vertrekkende bestuursleden niet meer optimaal gefunctioneerd. Eind 2014 is een nieuw bestuur samengesteld:

- Voorzitter: Henk van de Wiel (dept. Betuwe)
- Secretaris: Henk Vereijken (dept. Groene Hart)
- Penningmeester: Hans Senten (dept. Flevoland)
- Bestuurslid: Andre Köster (dept. Groene Hart)
- Bestuurslid: Frans van der Put (dept. West Brabant) - niet op de foto
- Adviseur van het bestuur: Saskia de Jong (dept. Betuwe)

Het fonds zet zich in voor kennisdeling, onderzoek en opleiding in de bouw, wil innovatie, duurzaamheid en transitie stimuleren en ondersteunt (voorbeeld)projecten die maatschappelijk of cultureel relevant zijn. Het nieuwe bestuur heeft als eerste prioriteiten het beleidsplan 2015–2016 en het concretiseren van de plannen.

Lighthouse Award
Eén van de projecten van het Fonds is de tweejaarlijkse Lighthouse Award. Die zal in 2016 opnieuw worden toegekend aan een persoon of instantie die opvallend gepresteerd heeft en zich verdienstelijk heeft gemaakt in de bouwsector.
Meer over de Award

Betrokkenheid en samenwerking departementen
Betrokkenheid van de departementen maakt dat er een breder draagvlak is voor initiatieven en vergroot de onderlinge contacten tussen leden en departementen. Met de departementen zal contact worden gezocht voor initiatieven of projecten waaraan het Fonds kan bijdragen.
Wat het Fonds doet geeft ook een bredere bekendheid aan de Lighthouse Club, zowel publiekelijk als bij opleidingen, overheid of andere instanties. Het bestuur wil dan ook inzetten op een goede communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging.

Bij de foto
Op de foto van links naar rechts: Henk van de Wiel, Saskia de Jong, Hans Senten, Henk Verijken en André Köster. Frans van der Put staat niet op de foto.

Februari 2015


Nieuw bestuur Lighthouse Fonds voortvarend van start

Terug naar overzicht