Koninklijke erepenning

22 miljoen voor duurzame inzetbaarheid werknemers

groep mensen-man voorgrond-kl.jpggroep mensen-man voorgrond-smal.jpghand met pen die schrijft.jpgmuntgeld euro.jpgteam meeting.jpg
 
De nieuwe laagdrempelige ESF Subsidie voor “Duurzame inzetbaarheid van werknemers” staat per 15 oktober a.s. open voor het indienen van een subsidieaanvraag. Het doel van de regeling is het verhogen van de inzetbaarheid van medewerkers binnen bedrijven, zorgorganisaties of gemeenten, bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie. Er is in totaal € 22 miljoen beschikbaar.

Veel organisaties en bedrijven zijn bezig met het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Bijvoorbeeld omdat er moet worden gereorganiseerd, er recentelijk is gesaneerd of om medewerkers beter te faciliteren in het combineren van werk en zorg.

De activiteiten die onder meer in aanmerking komen voor subsidie zijn:
• het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
• het uitvoeren van onderzoek naar de inzetbaarheid medewerkers;
• het bevorderen van gezond en veilig werken;
• het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
• het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit;
• het stimuleren van externe mobiliteit werknemers, waaronder het begeleiden naar ondernemerschap;
• het stimuleren van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter combineren van werk en zorg;
• het invoeren van arbeidstijdmanagement.

Bijdrage
Subsidiabel zijn de externe advieskosten. De projectkosten worden voor 50% gesubsidieerd tot een maximumbedrag van € 10.000.

De subsidie kan op 15 oktober a.s. worden aangevraagd. Het project mag maximaal tien maanden duren vanaf de datum van de beschikking en mag pas starten nadat de aanvraag is ingediend. De verwachting is dat er veel aanvragen zullen komen, die in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zaak er op tijd bij te zijn.

Heeft u projecten?
Heeft u projecten op het gebied van mobiliteit en inzetbaarheid?
Dan heeft u wellicht recht op deze subsidie. Neem geheel vrijblijvend contact op met Innovation Connect. Zij hebben ons bijgestaan bij de themamiddag “Subsidies, geen wirwar maar wegwijs” en houden ons als Lighthouse Club geregeld op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, die mogelijk interessant zijn voor onze leden.

Contact
Niek Reinders en/of Paul van den Berg via info@innovationconnect.nl, of 0547-286770.


september 2014


22 miljoen voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Terug naar overzicht